Změna v zásadách studia pro SZZ v NMS

V zásadách studia je nově zavedena možnost konat státní závěrečné zkoušky pro navazující magisterské studium i v zářijovém termínu (který byl určený původně jen bakalářskému studiu). Kdo bude mít zájem, může tohoto nového termínu využít. Lhůty pro odevzdání práce a přihlášek k SZZ pak vyplývají z harmonogramu akademického roku viz příloha.
Váha: 
0