Zápis 1. ročníku do LS (studium v Děčíně): 9. 2. 2022

Středa, 9. Únor 2022 - 8:3012:00

Zápis do letního semestru akademického roku 2020/2021 pro studenty 1. ročníku bakalářského studia v Děčíně proběhne ve středu 9. 2. 2022 od 8.30 do 12 hodin na studijním oddělení v Děčíně.

Po předchozí domluvě je možno zapsat se v jiný den.

Co vzít s sebou:

Výkaz o studiu (index) a průkaz studenta.

Informace k zápisu:

  1. Zápis se provádí výhradně osobně.
  2. Student je povinen dostavit se k zápisu ve stanoveném termínu.
    Nemůžete-li se dostavit v řádném termínu, dohodněte se (předem) na náhradním termínu.
    Nedostaví-li se student k zápisu v řádném termínu, je povinen se omluvit do pěti dnů od data zápisu.
  3. Zápis je možný po získání alespoň 15 kreditů za zimní semestr. Překontrolujte si počet kreditů v systému KOS. Nebudou-li souhlasit s realitou, obraťte se na sekretariát katedry (Dana Landovská).
  4. Předměty na letní semestr se zapisují podle studijního programu 2021 - 2022 (AIPV na str. 51, v PDF je to str. 53; RŽP na str. 55, v PDF je to str. 57) nejprve do systému KOS (lze využít počítačové učebny PL1 a PL2), a poté do indexu.
  5. S vyplněným indexem se student dostaví na studijní oddělení ke kontrole 15 kreditů získaných za zimní semestr a ke schválení zápisu do letního semestru.
Váha: 
0