Úřední deska

SZZ pro NMS (1. 6. 2022)


Státní závěrečné zkoušky pro studenty navazujícího magisterského studia (obor Aplikace softwarového inženýrství a program Aplikace informatiky v přírodních vědách) se konají ve středu 1. 6. 2022 v místnosti T-014 na katedře softwarového inženýrství (Trojanova ul., Praha).

Harmonogram:
09-10 h ... Bláha
10-11 h ... Roškotová
11-12 h ... Voldřich
12-13 h ... Wünsch
13-14 h ... Vatamaniuc

Vyhlášení výsledků: cca ve 14.10 hodin.

Student se dostaví 60 minut před časem zkoušky!

SZZ 5. 2. 2019 (Děčín)

V úterý 5. 2. 2019 od 8.30 do 11.30 hodin se konají státní závěrečné zkoušky (obor ASI, bakalářské studium) na pracovišti v Děčíně (1. patro, chodba A, zasedací místnost KSI).

Harmonogram SZZ a složení komise jsou vyvěšeny na úřední desce (nástěnka v 1. patře u studijního oddělení).