Vítejte na stránkách katedry softwarového inženýrství. Katedra se podílí na výuce ve studijním programu Aplikace informatiky v přírodních vědách, který klade důraz na propojení teoretických znalostí v matematice, fyzice, ekonomii a jejich využití v praxi či výzkumu.
Více o katedře... Více o studijním programu...

Aktuality

Noc vědců 2019 (27. 9. 2019)


V pátek 27. 9. 2019 proběhne celorepubliková vědecko-technická popularizační akce Noc vědců. ČVUT ji bude organizovat už pošesté. Děčínské pracoviště se zapojí podruhé v řadě - začátek od 18 hodin. Noc vědců patří k největším akcím svého druhu v ČR. Každý rok je pro ni zvoleno unikátní téma, letos je to ŠETRNĚ K PLANETĚ.

Návštěvníkům z řad široké veřejnosti umožníme seznámit se se zajímavými projekty z dílny naší univerzity a nabídneme unikátní příležitost nahlédnout do prostor, které za běžného provozu nejsou veřejnosti přístupné.

Promoce 22. 10. '19


Dne 22. října 2019 se konají promoce absolventů bakalářského a navazujícího magisterského studia FJFI ČVUT v Praze.

Pokud se nemůžete dostavit na promoci, je nutné se omluvit na studijním oddělení.

Zápis do 2., 3. a vyšších ročníků v Děčíně (18. 9. 2018 od 8.30 h)

Zápis studentů do 2., 3. a 4. ročníku akademického roku 2019/20 (bakalářské studium v Děčíně) proběhne na KSI v Děčíně ve středu 18. 9. 2019 od 8.30 do 11.30 hodin.

Zápisu se student účastní osobně, prokazuje se platným občanským průkazem nebo průkazem studenta ČVUT.

Student při zápisu provádí zápis předmětů do elektronického informačního systému ČVUT (KOS) a současně písemně do výkazu o studiu (indexu).

Nemůžete-li se dostavit v řádném termínu, dohodněte se předem na náhradním termínu!

SZZ 11. 2. 2019 (Praha)

Státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského studia (obor ASI): pondělí 11. 2. 2019 od 9 do 11 hodin.

Harmonogram je zveřejněn na úřední desce (nástěnka v chodbě KSI v Trojanově ulici) + přiložen níže v PDF.

SZZ 5. 2. 2019 (Děčín)

V úterý 5. 2. 2019 od 8.30 do 11.30 hodin se konají státní závěrečné zkoušky (obor ASI, bakalářské studium) na pracovišti v Děčíně (1. patro, chodba A, zasedací místnost KSI).

Harmonogram SZZ a složení komise jsou vyvěšeny na úřední desce (nástěnka v 1. patře u studijního oddělení).