Vítejte na stránkách katedry softwarového inženýrství. Katedra se podílí na výuce ve studijním programu Aplikace informatiky v přírodních vědách, který klade důraz na propojení teoretických znalostí v matematice, fyzice, ekonomii a jejich využití v praxi či výzkumu.
Více o katedře... Více o studijním programu...

Aktuality

Zápis do 2., 3. a vyšších ročníků v Děčíně (15. 9. 2020 v 8.30 h)

Zápis studentů do 2., 3. a vyšších ročníků akademického roku 2020/21 (bakalářské studium v Děčíně) proběhne na KSI v Děčíně v úterý 15. 9. 2020 od 8.30 do 11.30 hodin.

Zápisu se student účastní osobně, prokazuje se platným občanským průkazem nebo průkazem studenta ČVUT.

Student při zápisu provádí zápis předmětů do elektronického informačního systému ČVUT (KOS) a současně písemně do výkazu o studiu (indexu).

Nemůžete-li se dostavit v řádném termínu, dohodněte se předem na náhradním termínu!

Přihlášky do oboru ASI (do 27. 7. 2020)

Zájemci o bakalářské studium nebo navazující magisterské studium v oboru Aplikace softwarového inženýrství si mohou podat přihlášku do 27. 7. 2020 v rámci náhradního přijímacího řízení. Přihlášky lze podávat pro studium v Praze (bakalářské i navazující magisterské) nebo v Děčíně (pouze bakalářské), adresujte je příslušnému studijnímu oddělení (Praha: Lucie Novotná; Děčín: Dana Landovská).

Přihlášky lze podávat i bezkontaktně (vizte Směrnici děkana - odkazy jsou uvedené níže).

Odevzdání bakalářských a diplomových prací

Odevzdání bakalářských prací (pro studenty, kteří jsou přihlášeni k "zářijové SZZ") a diplomových prací /pro studenty přihlášené k "červnové SZZ") je z původního termínu 7. 7. 2020 posunuto na dobu pozdější:
- pražští studenti do 5. 8. 2020 (BS a NMS),
- děčínští studenti do 6. 8. 2020 (BS).

Studium je nutno uzavřít do 21. 8. 2020.

SZZ se budou konat 2. 9. 2020 v Praze (NMS a BS) a 3. 9. 2020 v Děčíně (BS).

Nejnovější informace:

Přípravný kurz z matematiky v Děčíně

Pro studenty středních škol pořádáme v Děčíně přípravný kurz z matematiky, který má za úkol připravit studenty na studium vysokých technických škol. Kurz je možné využít i jako přípravu pro maturitu z matematiky.

Kurzy v akademickém roce 2021/2022 probíhají v zimním semestru každou středu od 13.00 do 15.10 h. Zimní semestr začíná 23. 9. 2021 a končí 23. 12. 2021.