Vítejte na stránkách katedry softwarového inženýrství. Katedra se podílí na výuce ve studijním programu Aplikace informatiky v přírodních vědách, který klade důraz na propojení teoretických znalostí v matematice, fyzice, ekonomii a jejich využití v praxi či výzkumu.
Více o katedře... Více o studijním programu...

Aktuality

Děkanské volno

Dne 29. 10. 2021 bude v děčínské budově odstávka elektrické energie (výměna hlavního rozvaděče). Děkan fakulty v souvislosti s tím vyhlásil pro děčínské pracoviště děkanské volno.

Přípravný týden (Děčín)


Přípravný týden pro studenty 1. ročníku bakalářského studia v Děčíně začne v pondělí 13. září 2021 v 9 hodin v posluchárně P2 (přízemí - velké prosklené dveře, Pohraniční 1288/1, Děčín).

Přineste si:

  • blok/sešit na poznámky,
  • psací potřeby.

Účast je povinná, jedná se o součást výuky.

Zápis do 1. ročníku Bc. studia (Praha)

Zápis studentů přijatých do 1. ročníku bakalářského studia v Praze se koná ve dnech 25. - 27. 8. 2021, v časech: 9-11.30 h a 13-15 h. Zápis probíhá v prostorách budovy Břehová ul. č. 7, Praha 1. (Nejbližší zastávka tramvaje: Právnická fakulta. Nejbližší metro: trasa A, Staroměstská.)

Další informace k zápisu naleznete na stránce FJFI: Zápis studentů do akademického roku 2021 - 2022.

SZZ v Praze (2. 9. 2021)

Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia v oboru Aplikace softwarového inženýrství v Praze proběhnou 2. září 2021 v učebně T-014.

Časový plán SZZ:
09-10 h   Čech A.
10-11 h   Gruberová A.
11-12 h   Komanec F.
Každý student se dostaví do "chodby KSI" 60 minut před uvedeným začátkem své SZZ!

Vyhlášení výsledků je předpokládáno ve 12.15 hodin (po ukončení práce komise).

Harmonogram s podrobnostmi bude zveřejněn později.

Zápis do 1. ročníku Bc. studia (Děčín)

Zápis do 1. ročníku FJFI je stanoven na pondělí 30. 8. 2021 v 9.00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře budovy ČVUT (chodba A, č. dveří 213), Pohraniční 1, Děčín 1. Dnem zápisu se uchazeč stává studentem vysoké školy. Zápis je povinný, nemůže-li se přijatý uchazeč z vážných důvodů dostavit v určeném termínu k zápisu, musí se do pěti dnů od jeho termínu s uvedením důvodu písemně omluvit (čl. 13 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu).

K zápisu přineste s sebou:

Doplňovací volby do AS FJFI (obvod "Studenti studující v Děčíně")

Vyhlášení doplňovacích voleb do AS FJFI

Dne 15. 6. 2021 se uskuteční doplňovací volby do Akademického senátu FJFI na funkční období 2020-2022.

Do AS FJFI se volí jeden zástupce v obvodu Studenti studující v Děčíně. Volby budou probíhat elektronickou formou.

Doplňovací volby do AS FJFI (obvod "Studenti studující v Děčíně")

Vyhlášení doplňovacích voleb do AS FJFI

Dne 14. 12. 2020 se uskuteční doplňovací volby do Akademického senátu FJFI na funkční období 2020-2022.

Do AS FJFI se volí jeden zástupce v obvodu Studenti studující v Děčíně. Volby budou probíhat elektronickou formou.