Bakalářské a diplomové práce, výzkumné úkoly (povinnosti studenta)

Student, který si zapsal předmět (8)18BPSE, 18VUSE, 18DPSE má tyto povinnosti:

 1. Vybere si příslušné téma a školitele z témat vypsaných katedrou nebo si zvolí vlastní téma a školitele (musí mít alespoň vysokoškolské vzdělání).
 2. Vyplní formulář zadání práce na jeden list (viz web KSI). Toto zadání dá zkontrolovat a podepsat vedoucímu své práce, a poté jej odevzdá sekretářce katedry. Ta zajistí ostatní podpisy.
  Termín odevzdání zadání: do 14. 10. 2022. (Pokud si student předměty BP1, VÚ1 či DP1 zapíše až v letním semestru, tak odevzdá zadání do 14 dnů od začátku letního semestru.)
  Přímé odkazy: zadání BP, zadání DP, zadání VÚ (čtěte příslušné pokyny!).
 3. Během akademického roku (nejdříve 3 týdny od termínu odevzdání zadání) si u sekretářky katedry vyzvedne originál zadání BP, DP podepsaný děkanem fakulty (resp. originál zadání VÚ s podpisy). Zadání naskenuje a vloží do elektronické verze práce (pdf).
 4. Přihlásí se na katedře ke státní závěrečné zkoušce ve stanovených termínech, a to:
  • do 30. 11. 2022 pro únorový termín,
  • do 31. 3. 2023 pro červnový termín,
  • do 31. 5. 2023 pro zářijový termín.
 5. Odevzdá závěrečnou práci (BP nebo DP) nebo výzkumný úkol.
  Termíny odevzdání bakalářské či diplomové práce jsou stanoveny časovým plánem akademického roku takto:
  • do 5. 1. 2023 pro únorový termín,
  • do 3. 5. 2023 pro červnový termín,
  • do 2. 8. 2023 pro zářijový termín.
  Termín odevzdání výzkumného úkolu:
  - nejpozději 31. srpna (přesný termín stanoví školitel).

  POZOR: od roku 2023 se závěrečné práce (BP, DP) odevzdávají elektronicky přes KOS! K tomu každý student odevzdá nejpozději týden před termínem SZZ na sekretariátu KSI jeden tištěný výtisk práce (stačí v kroužkové vazbě). Tento výtisk mu bude po státní závěrečné zkoušce vrácen.
  Výzkumný úkol: odevzdává se ve dvou výtiscích školiteli (nebo sekretářce katedry), stačí kroužková vazba. Jeden výtisk bude studentovi vrácen po obhajobě VÚ. Obhajoba VÚ se koná v den stanovený školitelem, účastní se 3 akademičtí pracovníci FJFI (včetně školitele).
  Přehled:
  druh práce  forma odevzdáníposudkyobhajoba
  BPelektronicky v KOS + 1x tištěné na KSI  dva (vedoucí, oponent)  v rámci SZZ
  2x tištěné na KSIžádnéústní obhajoba VÚ
  DPelektronicky v KOS + 1x tištěné na KSIdva (vedoucí, oponent)v rámci SZZ
 6. Splní všechny studijní povinnosti (uzavření studia v KOS) podle časového plánu akademického roku:
  • do 19. 1. 2023 pro únorový termín,
  • do 22. 5. 2023 pro červnový termín,
  • do 9. 8. 2023 pro zářijový termín.

Obhajoby bakalářských prací se budou konat v zářijovém termínu: 28. 8. – 8. 9. 2023.

Obhajoby výzkumných úkolů se budou konat dle pokynu školitele.

Obhajoby diplomových prací se budou konat v červnovém termínu: 31. 5. – 13. 6. 2023.

Náhradním termínem pro „opozdilce“ z loňska je únorový termín: 30. 1. – 10. 2. 2023.

Harmonogram státních zkoušek s dalšími údaji bude zveřejněn samostatně cca týden po termínu uzavření studia.


Související dokumenty:
Termíny týkající se bakalářských prací a SZZ.
Termíny týkající se diplomových prací a SZZ.
Časový plán akademického roku 2022/2023.

Váha: 
0