Vítejte na stránkách katedry softwarového inženýrství. Katedra se podílí na výuce ve studijním programu Aplikace informatiky v přírodních vědách, který klade důraz na propojení teoretických znalostí v matematice, fyzice, ekonomii a jejich využití v praxi či výzkumu.
Více o katedře... Více o studijním programu...

Aktuality

Změna v zásadách studia pro SZZ v NMS

V zásadách studia je nově zavedena možnost konat státní závěrečné zkoušky pro navazující magisterské studium i v zářijovém termínu (který byl určený původně jen bakalářskému studiu). Kdo bude mít zájem, může tohoto nového termínu využít. Lhůty pro odevzdání práce a přihlášek k SZZ pak vyplývají z harmonogramu akademického roku viz příloha.

SZZ pro NMS (1. 6. 2022)


Státní závěrečné zkoušky pro studenty navazujícího magisterského studia (obor Aplikace softwarového inženýrství a program Aplikace informatiky v přírodních vědách) se konají ve středu 1. 6. 2022 v místnosti T-014 na katedře softwarového inženýrství (Trojanova ul., Praha).

Harmonogram:
09-10 h ... Bláha
10-11 h ... Roškotová
11-12 h ... Voldřich
12-13 h ... Wünsch
13-14 h ... Vatamaniuc

Vyhlášení výsledků: cca ve 14.10 hodin.

Student se dostaví 60 minut před časem zkoušky!